close
تبلیغات در اینترنت
اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام

اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد

loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

گوگل 17

اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟ اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟ اولین سطح

..

اگر مطلبی از سایت شما کپی شده است حتما اطلاع دهید

به سرعت پیگیری میشود

از این لینک : ارتباط با مدیر

...

*** متاسفانه برخی از مطالب سایت حذف شدند ***

اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟

اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟

اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟

اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟

 

پاسخ : واکنش

 

 

اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟

اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟

اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟

اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟

اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟

 

اثربخشی آموزش با الگوی کرک پاتریک - ایـران آکـادمـی

www.iran-academy.org/...آموزشی/147-اثربخشی-آموزش-با-الگوی-کرک-پاتریک.html

كرك پاتریك ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی در یك برنامه آموزش تعریف كرده است: ... حقایقی است كه طی دوره آموزشی به شركت كنندگان آموخته شده و برای آنان روشن گردیده است ... به عقیده كرك پاتریك چهار سطح مدل او، یك چارچوب منطقی را برای ارزشیابی فراهم می كند او .... این پرسش ها هرکدوم مربوط به کدام سطح الگوی پاتریک هستند؟

[PDF]سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي

www.ensani.ir/storage/Files/20110214182839-s%20(5).pdf

هدف نهايي آموزش کارکنان کارايي و اثربخشي بيشتر و بهتر است، بنابراين. بررسي و آگاهي ... گام به گام روش ارزيابي، زمينه آشنايي عملياتي مديران و کارشناسان آموزش با اين .... سطح اول. واکنش. نظر خواهي و پرسشنامه. جدول 1: سطوح چهارگانه مدل پاتريک ... در اين الگو چهار سطح براي ارزشيابي ... خوبي براي تصميم گيري اينکه چه سطحي.

[DOC]سنجش اثربخشی دوره های آموزشی

www.agri-es.ir/Portals/0/Tahavol_22.docx

هدف نهایی آموزش کارکنان کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر است، بنابراین بررسی و ... در عصرما، دیگر سازمانها به انبوهی تولید، ذخایر مالی و فزونی نیروی انسانی خود نمی بالند .... در این الگو چهار سطح برای ارزشیابی آموزش پیشنهاد می شود که عبارتند از : ... ( کرک پاتریک ، 1996 ) (جدول 1) انواع سطوح چهارگانه مدل پاتریک را نشان می دهد.

[PDF]ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ - SID

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4023513933307.pdf

اﻟﮕﻮي ﻛـﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳـﻚ. 1(. 1970. ) اﺳـﺖ. ﻛـﻪ. ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ. ار، .... ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ. دوره ﻫﺎي. آﻣﻮزﺷﻲ. رﻫﺒـﺮي. ﺑﺮاﺳﺎس. ﻣﺪل. ﻛﺮﻳﻚ. ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﺳﺖ. در. اﻳﻦ. ﺷﺮﻛﺖ. از ... ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ. « ... ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ. ﺑﻲ. ﺑﺎي .... ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻣﺪل ﭼﻬﺎر ﺳـﻄﺤﻲ ﻛـﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳـﻚ واﻛـﻨﺶ.

مدیریت آموزش - اثربخشي دوره هاي آموزشي (مدل كرك پاتريك)

amozeshmand.blogfa.com/post-108.aspx

هرگز نمي توان ادعا كرد كه آموزش به خودي خود سودمند است ، مگر از آموزشهاي ارائه شده .... ارزشيابي آموزشي چهار سطحي بنا شده اند كه اولين بار توسط كرك پاتريك(1959) ارائه شده ... اثربخشي در يك برنامه آموزش تعريف كرده و فرايند ارزشيابي را به چهار سطح يا ...

[PDF]ارزشیابی آموزش اثربخشی - دانشگاه علوم پزشکی البرز

www.abzums.ac.ir/portal/file/?179764/ارزشيابي-آموزش-اثر-بخش.pdf

شده این نکته قابل تامل است که صرفا آموزش و اجرای دوره های آموزشی نمی تواند به سازمان .... مع آوری داده های مربوط به ستاده های آموزش مطابق طرح ارزشیابی است . ○ ..... به عقیده کرک پاتریک چهار سطح مدل او، یک چارچوب منطقی را برای ارزشیابی فراهم ... الگوی چهار سطحی کرک پاتریک یک چارچوب عملی را برای دست اندرکاران آموزش. به منظور ...

اثربخشی دوره های آموزشی (مدل کرک پاتریک

rezap502.epage.ir/fa/module.content_Page.74-19.html

با توجه به نکات بیان شده این نکته قابل تامل است که صرفا آموزش و اجرای دوره های .... آموزشی چهار سطحی بنا شده اند که اولین بار توسط کرک پاتریک(۱۹۵۹) ارائه شده بود. ... اثربخشی در یک برنامه آموزش تعریف کرده و فرایند ارزشیابی را به چهار سطح یا ...

اثربخشی دوره های آموزشی (مدل کرک پاتریک) - ویستا

vista.ir/article/230656/اثربخشی-دوره-های-آموزشی-(مدل-کرک-پاتریک)

با توجه به نكات بیان شده این نكته قابل تامل است كه صرفا آموزش و اجرای دوره های آموزشی .... آموزشی چهار سطحی بنا شده اند كه اولین بار توسط كرك پاتریك(۱۹۵۹) ارائه شده بود. ... اثربخشی در یك برنامه آموزش تعریف كرده و فرایند ارزشیابی را به چهار سطح یا ..... شده تا اخبار مربوط به تازه واردان این صنعت به دقت مورد پیگیری قرار بگیرد.

اخبار » آشنایی با دونالد كرك پاتريك - انجمن مطالعات برنامه ...

www.icsa.org.ir › صفحه اصلی › شنبه، ۸ آبان ۱۳۸۹

۸ آبان ۱۳۸۹ ه‍.ش. - افكار كرك پاتريك براي اولين بار در سال 1959، در مجموعه اي از مقالات در ‌مجله ... است و دیدگاه او نيز به عنوان بهترين الگوي آموزش و يادگيري در سطحي ... کریک پاتریک در کتاب خود تحت عنوان ارزیابی برنامه های آموزشی:چهار سطح مدل ارزشیابی اثربخشی ... واکنش:در این سطح، واکنش افراد نسبت به دوره آموزشی و تجارب ...

[PDF]182 K - دانشگاه تهران

https://jsm.ut.ac.ir/article_36226_bcd0fb3f64d2386d564f4a6b2d9cd21c.pdf

توسط بخشنده - ‏2014

ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل. ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ،. ﻣﺪل ﻛﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻧﺎﻟﺪ ﻛﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ. ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ). 3(. ﺑﻪ. ﻧﻈﺮ ﻛﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﺮاي. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دوره. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ از ﻣﻌﻴﺎر ﻳﻌﻨﻲ ... 1. اﻟﮕﻮي ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺤﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻛﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ. ﺳﻄﻮح. ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻨﺠﺶ .... و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي.

[PDF]ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمان فنی و حرفهای استان یزد ...

www.civilica.com/PdfExport-ICPE01_259=ارزیابی-اثربخشی-آموزش-های-سازمان-فنی...

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ (ﺳﺎﻝ:1394) ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯾﺎﺳﺘﺎﻥ ﯾﺰﺩ ﻣﺪﻝ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺮﮎ. ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘ.ﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯿ،ﺒﺮﻕ، ... ﭘﺎﯾﺎﯾﯿﭙﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ %۸۸ ﻭ %۹۳ ﺍﺳﺘ. ... ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﻭﺩﻭ ﻣﺪﻝ ﮐﺮﮎ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ t ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ.

[PDF]ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﮕﻮي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ درارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﮐﺎ - معاونت توسعه ...

toseeh.medilam.ac.ir/.../الگوي%20انتقالي%20درارزيابي%20اثربخشي%20آموزش%2...

اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﻟﮕﻮي ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎﻟﺘﻮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « ... آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ از ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ... ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﺗﺎﺛﯿﺮ دوره ﻫﺎ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ، ﻧﮕﺮش ، ﻣﻬﺎرت و رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻣﯿﺰان ... ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺮك ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻟﮕﻮي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ..... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ.

[PDF]ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ؛ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ - معاونت توسعه ...

toseeh.medilam.ac.ir/.../بازگشت%20سرمايه%20الگويي؛%20براي%20ارزيابي%20اث...

ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ دار ﮐﺮدن آﻣﻮزش ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺮوري. اﺳﺖ ... ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ. ﯾﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده اﻧﺪ ... ﺗﻌﺪد در روﯾﮑﺮد و ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﯾﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. : -1 ... اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎري در ﺳﻄﺢ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ، دوﻧﺎﻟﺪ ﮐﺮك ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدي ... ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﻄﺤﯽ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ .... ﭼﻬﺎر ﮔﺎم اﺳﺖ.

[PDF]اﯾﺮان ﮔﺎز در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ د - فصلنامه ...

istd.saminatech.ir/WebUsers/istd/UploadFiles/OK/13941117155591041-F.pdf

۲۹ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. آﻣﻮزﺷﯽ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾـﯽ. ،. در ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﮔـﺎز اﯾـﺮان، ﺑـﺎ روش .... اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ (ﺷﻤﺲ و ﻣﯿﺮزاﭘﻮر،. ) .... ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮك ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳـﺖ ... ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺤﯽ ﮐـﺮك ﭘﺎﺗﺮﯾـﮏ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه .... اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻧﺘﺎﯾﺞ، و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ رﻓﺘـﺎر ﻃﺮاﺣـﯽ.

[PDF]ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ درﺗﺮﺑﯿﺖ وآﻣﻮزش ﭘﻠﯿﺲ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )

osra.jrl.police.ir/backend/.../872204256e92b13d9953a90f3b5b153065696ba6.pdf

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎراﯾﯽ، ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب، ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ... اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ. ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ... (ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ)، اﻟﮕﻮي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮك ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ. (. 1970. ) ﮐﻪ ..... ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪل. ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮر در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻬﺎر. ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه. اﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ...

بازگشت سرمایه الگویی؛ برای ارزیابی اثربخشی آموزش - ...

training.postbank.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=86...

۲۳ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - بدون اینکه اثربخشی آنها به طور مطلوب اندازه گیری شود یا سیستم ... خود را به ارزشیابی رفتار یادگیرنده ، مواد آموزشی یا شیوه های مربوط به آن ... در سطح اثر بخشی آموزشی انجام شده است ، دونالد کرک پاتریک اولین فردی ... اولین مرحله ارزیابی مدل بازگشت سرمایه، ارزیابی برنامه ریزی است‌. ... این مرحله شامل چهار گام است.

الگوي انتقالي در ارزيابي اثربخشي آموزش کارکنان

www.jobportal.ir/s2/Default.aspx?ID=9_2_6323_1_1373

۱ دی ۱۳۸۶ ه‍.ش. - منظور از آموزش كاركنان كليه كوششهايي است كه در جهت بهبود سطح دانش وآگاهي‌، ... نمودن اثربخشي اين دوره ها ، نياز به الگوي مناسب ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي وجود دارد. ... از اجزاي الگوي چهار سطحي اثربخشي كرك پاتريك بود، جزء الگوي هالتون نيست . ... اين دو نوع انتقال روي‌هم‌رفته ممكن است مربوط به يكي از شرايط در ...

ارزشیابی و بررسی اثربخشی آموزشی در راستای بهره وری ...

www.aftabir.com › مقالات › اقتصاد و بازرگانی › کار و اشتغال

۶ بهمن ۱۳۸۷ ه‍.ش. - ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل برنامهریزی آموزشی است که انجام ... تعریف ارزشیابی از دیدگاه رالف تایلر: اما اولین تعریف رسمی بنام رالف تایلر ثبت شده است و ارزشیابی را .... به عقیده کرک پاتریک چهار سطح مدل او، چارچوبی منطقی را برای ... که یکی از اجزای الگوی چهار سطحی اثربخشی کرک پاتریک بود جزء الگوی ...

[PDF]PDF: مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اثربخشی کرک ...

pdf.nineproject.ir/posts/28872.pdf

ﮐﺮک ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ را ... ﺳﻄﺢ واﮐﻨﺶ : در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ... داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺪل ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺮک ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ، در ﻗﺎﻟﺐ ppt و در 12 اﺳﻼﯾﺪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ... ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در 57 ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ doc ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ.

ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی (آموزش و بهسازی منابع ...

www.sarvgoltaghipoor.com/.../192-ارزشیابی-و-اثربخشی-دوره-های-آموزشی-(آموزش-و-...

ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی (آموزش و بهسازی منابع انسانی ) ... ارزشیابی آموزش مجموعه ای از اقدامات منظم است که به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی آموزش انجام میشود. در منابع علمی مربوط این مجموعه اقدامات را به شکل های گوناگون عرضه کرده اند با وجود این میتوان ..... کرک پاتریک ارزشیابی را به چهار سطح یا گام تقسیم می کند.

[PDF]آموزش اثربخش.pdf

as.mcls.gov.ir/handler/dl_doc.aspx?i=443

ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﺮك ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ اﺳﺖ ... اﺻﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ... دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ...... اوﻟﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم راﻟﻒ ﺗﺎﯾﻠﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي ﺧﻮﯾﺶ اﻟﮕﻮي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ. داﺷﺖ ... ﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ، وﺟﻮد ﻧﺪارد.

[DOC]بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر ...

full-thesis.net/.../بررسی-اثربخشی-آموزش-های-ضمن-خدمت-کارکنان-و-عوامل-مؤثر-بر-آن...

2-4)مبانی نظری رویکردهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی 31 ... جدول4-25) خلاصه مدل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی متغیر افزایش مهارت کارکنان .... نظري مربوط به آموزش كاركنان، مباني نظري ارزشيابي يا ارزيابي اثربخشي، رويكرد هاي مختلف ...... در سطح اثر بخشي آموزشي انجام شده است، رونالد كرك پاتريك اولين فردي است كه ...

[PDF]ارزیابی اثربخشی طرح آیه های تمدن: مورد مطالعه استان همدان

journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq/article/download/7937/2513

توسط زندی - ‏2015

اين پژوهش با هدف ارزيابی اثربخشی طرح آيه های تمدن در استان همدان. با استفاده از ... به مهارتي خاص. )مانند آزمون هاي زبان و ارزيابي دوره هاي مختلف آموزشي( استفاده مي شود. .... که به نام مدل ارزشيابی چهار سطحی هم شناخته می شود، زمينه ارزشيابی آموزشی. را برای بيش ... دوم، اگرچه سطح چهارم مدل کرك پاتريک مربوط به نتايج سازماني است اما خود.

[PDF]ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1031567.pdf

راﻫﮕﺸﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ارﺗﻘﺎء ﮐﺎرا. ﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ... دوره آﻣﻮزﺷﯽ واﺣﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﺳـﺎزﻧﺪه ﮔﺮاﯾـﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ و. اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ از ﻣﺪل ﮐـﺮك ﭘﺎ ..... اﻟﮕﻮي آﻣﻮزش ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . )2 ... در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ دو روﯾﮑﺮد ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷـﯽ از ﻣـﺪل ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﺤﯽ ارزﯾـﺎﺑ. ﯽ.

مدیریت - الگويي براي ارزيابي اثربخشي آموزش (بخش اول)

www.h-momeni.blogfa.com/post-7.aspx

براي جهت دار کردن آموزش ، تعيين ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي در نيل به اهداف ... خود را به ارزشيابي رفتار يادگيرنده ، مواد آموزشي يا شيوه هاي مربوط به آن معطوف كرده اند . ... تعدد در رويكرد و مدل هاي ارزيابي مي تواند دلايل چندگانه اي به شرح زير داشته باشد : ... در سطح اثر بخشي آموزشي انجام شده است ، دونالد كرك پاتريك اولين فردي است كه ...

[PDF]ﻧﮕﻨﻪ ز ﮐﺮد آزاده ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﯾﺪاﻟﻪ ﻣﻬﺮﻋﻠﯿﺰاده - مجله علوم تربیتی - ...

education.scu.ac.ir/article_10105_0f875d6b4131c373966d2090a052e893.pdf

توسط کردزنگنه - ‏2013

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﻫﺎي. آﻣﻮزﺷﯽ. ICDL. ﺑﺮﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. ﻫﺎي. د. اﻧﺸﯽ،. ﻧﮕﺮﺷﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آب و ... اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره .... ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎرﮐﺮد آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻬﺴﺎزي اﺳﺖ .... واﮐﻨﺶ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي اﻟﮕﻮي ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺤﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺮك ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺑﻮد، ﺟﺰء اﻟﮕﻮي ﻫﺎﻟﺘﻮن .... ﻣﺪل، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ..... اﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ داﻧﺸﯽ.

[DOC]الگوی انتقالی درارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان

west-azarprisons.ir/wp.../الگوی-انتقالی-درارزیابی-اثربخشی-آموزش-کارکنان.doc

منظور از آموزش کارکنان کلیه کوششهایی است که در جهت بهبود سطح دانش وآگاهی ، ... می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت مورد .... یکی از اجزای الگوی چهار سطحی اثربخشی کرک پاتریک بود، جزء الگوی هالتون نیست . ... تکنیک های یادگیری مانند استعاره یا مدل سازی می توانند برای تسهیل انتقال ...

توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفهای از طریق ...

eps.journals.umz.ac.ir/article_1220_231.html

ابزارهای پژوهش شامل 3 پرسشنامه جهت سنجش رضایتاز دوره، نگرش نسبت به دوره ... مبتنی بر مدل چهار مؤلفه ای ) 4C/ID ( در آموزشهای غیررسمی فنی و حرفه ای است. .... طراحی آموزشی بر افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفهای، لزوم انجام پژوهشی در این زمینه ... دارد که در این پژوهش از الگوی ارزشیابی سطحی چهارکریک پاتریک و بهدلیل محدودیت

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - سنجش اثربخشي دوره هاي ...

athir.blogfa.com/post-2595.aspx

چکيده: هدف نهايي آموزش کارکنان کارايي و اثربخشي بيشتر و بهتر است، بنابراين بررسي ... براي مثال ، در سال 2004 پس از سنجش اثر بخشي دوره هاي آموزشي در شرکت موتورلا مشخص .... ( کرک پاتريک ، 1996 ) (جدول 1) انواع سطحوح چهارگانه مدل پاتريک را نشان مي دهد. ... در جدول (3) نمونه‌اي از پرسشنامه مربوط به اين سطح نمايش داده شده است.

الگوي انتقالي درارزيابي اثربخشي آموزش کارکنان - سایت ...

athir.blogfa.com/post-2163.aspx

متفاوتي براي ارزيابي اثربخشي آموزش شکل گرفته است. ... ارزيابي اثربخشي آموزش مطرح است الگوي مربوط هالتون با عنوان «الگوي انتقالي» است. ... براي اطلاع از تاثير دوره ها در ارتقاي سطح دانش ، نگرش ، مهارت و رفتار مطلوب نيروي ... خدشه پذير» ، به انتقاد از الگوي چهار سطحي کرک پاتريک پرداخت و الگوي جايگزين معرفي کرد.

جستجوهای مربوط به اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟

دانلود رایگان پرسشنامه کرک پاتریک

فرم ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی

پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی

اثربخشی دوره های آموزشی (مدل کرک پاتریک)

دانلود پرسشنامه مدل کرک پاتریک

نمونه فرم اثربخشی دوره آموزشی

مدل کرک پاتریک+ppt

پرسشنامه اثربخشی آموزش

 
برچسب ها : اولین سطح از مدل چهار سطحی پاتریک مربوط به اثر بخشی دوره آموزشی، کدام است؟ ,
بازدید : 100 تاریخ : 04 / 12 / 1395 زمان : 0:30 نویسنده : حسین نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 346
 • کل نظرات : 8
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 258
 • بازدید امروز : 21
 • باردید دیروز : 507
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 267
 • بازدید هفته : 921
 • بازدید ماه : 5,381
 • بازدید سال : 31,445
 • بازدید کلی : 249,587